Blogg

Research är A och O för juristen

Researcharbete är en central del i juristens arbete, särskilt vid förberedelser inför ett mål eller i samband med rättsutredningar. Detta...

Därför behöver juridiken AI

Med de snabba teknologiska framsteg som sker i världen står juridiken vid en korsning. Framtiden knackar på dörren och bjuder in till en ...

Tjänstepensionens fallgropar

Tjänstepensionen är en central del av det svenska pensionssystemet och utgör en viktig del av många anställdas framtida inkomster. Lagsti...