Hur fungerar konsekvensbedömning enligt GDPR?

En central del av GDPR är konsekvensbedömning, en process som hjälper till att identifiera och hantera risker för personuppgifter inom organisationen. I detta blogginlägg ska vi titta närmare på vad konsekvensbedömning enligt GDPR innebär och varför det är så viktigt.

Hur fungerar konsekvensbedömning enligt GDPR?

Konsekvensbedömning, Data Protection Impact Assessment (DPIA) på engelska, är en process som hjälper organisationer att identifiera och minimera riskerna för personuppgifter i samband med olika dataskyddsaktiviteter. Enligt GDPR måste organisationer utföra en konsekvensbedömning om en viss behandling av personuppgifter sannolikt kommer att medföra en hög risk för personers rättigheter och friheter.

Varför är konsekvensbedömning viktigt?

Att utföra konsekvensbedömningar är viktigt av flera skäl:

• Skydd av individens rättigheter

Genom att identifiera och minimera riskerna för personuppgifter säkerställs att individens rättigheter och friheter skyddas.

• Förbättrad transparens

Genom att dokumentera konsekvensbedömningen visar organisationen öppenhet och transparens i sin hantering av personuppgifter.

• Efterlevnad av lagkrav

GDPR kräver att organisationer vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter, inklusive genomförande av konsekvensbedömningar vid behov. Genom att följa dessa krav undviker organisationer böter och andra rättsliga konsekvenser.

• Förtroende och rykte

Genom att visa att man tar dataskydd på allvar kan organisationer bygga förtroende hos sina kunder och partners och skydda sitt rykte på marknaden.

Missa inte webbinariet den 19 mars

Under webbinariet går Johan Sundberg, Johan Thörn och Fredrik Eråker från edpLaw igenom hur du dokumenterar och genomför en konsekvensbedömning på bästa sätt. Vilka funktioner i verksamheten bör involveras och när ska dessa involveras? Hur ska arbetet samordnas och vem är lämplig att göra själva bedömningen? Du får praktiska verktyg som underlättar genomförandet av konsekvensbedömningar och säkrar att reglerna följs.

Anmäl dig här