Bakgrundskontroller – rätt eller risk?

I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det vanligt att företag genomför bakgrundskontroller som en del av anställningsprocessen för att säkerställa att de anställer lämpliga kandidater. För att undvika rättsliga problem är det viktigt att företag förstår och respekterar GDPR och säkerställer att deras bakgrundskontroller inte strider mot de lagliga och etiska riktlinjer som styr hanteringen av personlig information.

Bakgrundskontroller – rätt eller risk?

Varför utförs bakgrundskontroller?

Bakgrundskontroller kan vara en viktig del av anställningsprocessen eftersom de hjälper företag att bedöma en potentiell anställds lämplighet för en viss roll. Företag minskar risken för att anställa personer som inte är lämpliga för positionen eller som kan utgöra en risk för företagets verksamhet.

3 sätt som bakgrundskontroller kan strida mot GDPR:


1. Bristande transparens

Enligt GDPR måste företag vara öppna och transparenta med kandidater om vilken typ av bakgrundskontroller som kommer att utföras och syftet med dessa kontroller. Att inte informera kandidater om kontrollerna kan strida mot GDPR:s krav på rättvis behandling av personlig information.

2. Överdriven datamängd

GDPR kräver att företag bara samlar in den personliga information som är nödvändig för det specifika syftet. Att samla in överflödig eller irrelevant information under bakgrundskontroller kan strida mot principen om dataminimering.

3. Otillbörlig användning av data

En annan risk är att företag kan använda den insamlade informationen på ett otillbörligt sätt, till exempel att diskriminera vissa kandidater baserat på tveksamma kriterier. Detta kan strida mot GDPR:s principer om ändamålsbegränsning och korrekthet.

Missa inte webbinariet

Få en djupare insyn i denna fråga under webbinariet med Johan Sundberg, Johan Thörn och Fredrik Eråker från edpLaw. De redogör för den senaste tidens rättsutveckling kring bakgrundskontroller. De går bland annat igenom vilka krav som gäller enligt GDPR och andra regelverk när känsliga personuppgifter hanteras i anslutning till bakgrundskontroller.

Anmäl dig här