Bra att ha koll på inom influencer marketing

Influencer marketing har blivit en nyckelstrategi i det digitala landskapet. Nyligen genomförde EU-kommissionen en granskning som visade att få influencers korrekt märker sin reklam. Endast en femtedel av de granskade inläggen angav tydligt att de var reklam. Detta resultat lyfter fram behovet av att förstå och följa gällande regler för att undvika vilseledande marknadsföring.

Bra att ha koll på inom influencer marketing

För tio år sedan var influencer marketing minde reglerat, idag har kraven på transparens ökat markant. Influencers publicerar ofta en blandning av personliga rekommendationer och kommersiella meddelanden, vilket gör det svårt för konsumenter att avgöra vad som är reklam. EU-kommissionen har genomfört en granskning som visade att reklammarkering är särskilt bristfällig inom sektorer som mode, livsstil, skönhet, mat, resor och sport.

Rättslig ram

Enligt den svenska marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas så att det tydligt framgår att det är marknadsföring och vem som står bakom den. Kissie-fallet från 2018 klargjorde att reklam måste vara tydligt identifierbar redan vid en snabb blick.

Konsekvenser av bristande reklammarkering

Att inte markera reklam korrekt kan bli kostsamt. Företag kan bli skyldiga att betala en marknadsstörningsavgift på upp till 4 % av årsomsättningen. Influencers och annonsörer har gemensamt ansvar för att säkerställa att reklam markeras korrekt.

Praktiska tips för influencers och annonsörer

För att undvika överträdelser, följ dessa praktiska tips:

  1. Tydlig reklammarkering: Märk bilder och text tydligt som reklam.
  2. Blogginlägg: Skilj reklammarkerade inlägg i färgsättning och typsnitt, och använd en färgad banner.
  3. Positionering och storlek: Placera reklammarkeringen på en synlig plats med tillräcklig stor textstorlek.

Fördjupa dig i ämnet

Det visar sig att många influencers slarvar med reklammarkeringen när inlägg på sociala medieplattformar innehåller kommersiella budskap. Detta leder inte bara till att konsumenter riskerar att vilseledas – utan även att influencers drabbas av dålig publicitet, och i vissa fall, även rättsliga påföljder. Vad är det då som gäller? Karin Odkrans och Gabriella Katz från Morris Law redogör för regelverket och relevant praxis samt ger ännu fler praktiska tips i en expertkommentar för Lexnova.

Läs expertkommentaren