Ombudet om segern i HD för skolelev med autism

Högsta domstolen dömde i förra veckan ut skadestånd till en skolelev som trots sin autism fick alldeles för lite stöd från sin skola. Vad betyder domen för landets skolelever? Pojkens ombud juristen Johanna Ingemarsson på Malmö mot diskriminering intervjuas i Rättsfallet inifrån.

Ombudet om segern i HD för skolelev med autism

Läs mer om rättsfallet