Otydligt schaktvillkor upphävs

Ett kommunalt beslut om att ta bort schaktmassor från en fastighet var så otydligt att det upphävs av Mark- och miljööverdomstolen. Beslu...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Processrätt, Miljörätt

HFD prövar utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om det vid tillämpning av den så kallade utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Affärsjuridik