Ingen lön när snickare stannade hemma

Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens dom och anser en snickare stått till bolagets förfogande endast de dagar han arbetade för sin arbetsg...

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Arbetsrätt