Skatt på striptease

Kammarrätten slår i flera avgöranden fast att ägare av en stripteaseklubb ska beskattas för inkomster som borde ha redovisats i bolag som...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Skatterätt

Kattcafé förlorar momstvist – är ingen djurpark

Att djurparker omfattas av en reducerad momssats på sex procent beror på en undantagsbestämmelse som ska tolkas restriktivt. Ett kattcafé som vill erbjuda sina besökare ”det sällskap och den trygghet som sällskapsdjur innebär” kvalificerar inte, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt