Arvsfonden förlorar strid om testamente

Allmänna arvsfonden förlorar en testamentstvist i tingsrätten. Testamentet anses inte förfalskat, bevittnandet har varit korrekt och test...

Instans
Södertörns tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Yrkesutbildning momspliktig

Tillhandahållande av yrkesutbildning är momspliktig när anordnaren inte är en av det allmänna erkänd utbildningsanordnare för den aktuell...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Offentlig rätt, Skatterätt