Flyttstädning

Flyttstädning kan tyckas som ett trivialt ämne men det innehåller en hel del spännande juridik enligt Ulf Jensen. Gäller flyttstädning so...

Advokat – utbildningsintyg

Höstens prejudikat 2020 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Bet polis under psykos - 26-åring döms

En 26-årig man friades från våld mot tjänsteman efter att under psykos ha bitit en polisman i armen. Tingsrätten ansåg nämligen att upps...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Straffrätt