HD avgör om psykisk ohälsa påverkar bodelning

Högsta domstolen ska pröva psykisk ohälsa och alkoholproblem ger rätt att jämka eller ogiltigförklara ett bodelningsavtal. Tingsrätten ansåg det men hovrätten kom fram till motsatsen. Över en miljon kronor står på spel.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Familjerätt, Affärsjuridik

Slutbesiktning

Det här avsnittet tar upp vikten av slutbesiktning och ett tydligt avlämnande av en entreprenad. Utgångspunkt är branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Robin Lundgren går igenom rättsföljder kn...