Compliance

Med Lexnova är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom compliance. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

Rättsområden

Urval av experter

Helene Holm
Advokat och grundare av Advokatfirman Helene Holm
Robert Sevenius
Ekon. lic., jur.kand.
Jonas Myrdal
Kammaråklagare vid Finansmarknadskammaren, Ekobrottsmyndigheten
Jörgen Sköld
Advokat och partner, Morris Law

Nyheter (1967)

Play (5)

Expertkommentarer (59)