Compliance

Med Lexnova är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom compliance. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

Rättsområden

Urval av experter

Fredrik  Styrlander
Head of Compliance Mangold Fondkommission
Jörgen Sköld
Advokat och partner, Morris Law
Emma  Bernhardsson
Biträdande jurist, Morris Law
Victoria Malmkvist
Associate, Morris Law

Nyheter (1739)

Play (5)

Expertkommentarer (43)

Seminarier (11)