Internationell rätt

Rättsområden

Urval av experter

Anna Rogalska Hedlund
Jurist, specialiserad på fri- och rättighetsjuridik

Nyheter (3503)

Fängelse för befattning med hemliga försvarsuppgifter – ”handlade inte om militärt överintresse”

Det handlade om en uppsåtlig brottslighet när mannen samlade in och avbildade olika svenska försvarsanläggningar - och om uppgifterna hamnat i orätta händer skulle "vitala försvarsintressen" ha skadats. Mannen döms nu till ett års fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Rättsväsende, Straffrätt, Offentlig rätt, Internationell rätt

HD ger barn från surrogatupplägg svensk mamma – trots att lagstöd saknas

Den svenska kvinnan får bli mamma till pojken, trots att han kommit till genom ett otillåtet surrogatupplägg. Den amerikanska dom som gör kvinnan till pojkens mamma ska nämligen erkännas i Sverige, med hänsyn till barnets bästa och till pojkens rätt till respekt för privat- och familjeliv.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Rättsväsende, Processrätt, Internationell rätt, Familjerätt, Europeisk rätt

Krögare döms till fängelse – anställde nyanlända till ”slavlöner”

Ägaren till en indisk restaurang i Norrköping döms till åtta månaders fängelse för människoexploatering för att ha utnyttjat den svåra situation som två nyanlända befunnit sig i. Den utlovade lönen har uteblivit och den ersättning som utgjorts av mat och husrum har motsvarat 19-28 kronor i timmen.

Instans
Norrköpings tingsrätt
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende, Migrationsrätt, Internationell rätt, Arbetsrätt

Seminarier (1)