Miljörätt

Rättsområden

Urval av experter

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl
Jonathan Svitzer
Associate vid Advokatfirman Lindahl
Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co
Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Nyheter (29729)

Damm tillåts trots kontroversiell skyddsport

Mark- och miljööverdomstolen tillåter Olofströms kommun och Volvo att anlägga en damm inom Skräbeåns avrinningsområde för att förhindra ö...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Damm tillåts trots kontroversiell skyddsport

Mark- och miljööverdomstolen tillåter Olofströms kommun och Volvo att anlägga en damm inom Skräbeåns avrinningsområde för att förhindra ö...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Damm tillåts trots kontroversiell skyddsport

Mark- och miljööverdomstolen tillåter Olofströms kommun och Volvo att anlägga en damm inom Skräbeåns avrinningsområde för att förhindra ö...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Platsvalet hinder för deponiverksamhet

Ett bolag har – varken genom utredningen eller de föreslagna skyddsåtgärderna – visat att miljöbalkens krav på lämplig lokalisering är up...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Platsvalet hinder för deponiverksamhet

Ett bolag har – varken genom utredningen eller de föreslagna skyddsåtgärderna – visat att miljöbalkens krav på lämplig lokalisering är up...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Platsvalet hinder för deponiverksamhet

Ett bolag har – varken genom utredningen eller de föreslagna skyddsåtgärderna – visat att miljöbalkens krav på lämplig lokalisering är up...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Platsvalet hinder för deponiverksamhet

Ett bolag har – varken genom utredningen eller de föreslagna skyddsåtgärderna – visat att miljöbalkens krav på lämplig lokalisering är up...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Play (49)

Förvaringsfallen

Vilket ansvar har en fastighetsägare för vad som finns på fastigheten? Vi tittar närmare på de så kallade förvaringsfallen och hur dessa ...

Advokat – utbildningsintyg

Prövning av avfallsanläggningar

Den avfallsrättsliga lagstiftningen är ovanligt komplex med ett svåröverskådligt regelverk. Vi går igenom huvuddragen i hur prövningen av...

Advokat – utbildningsintyg

Områdesskydd enligt miljöbalken

Reglerna får ofta stor betydelse i tillsyns- och tillståndsprövningar. Vilka är de främsta skyddstyperna och vilket skydd ger dom? Hur få...

Advokat – utbildningsintyg

Miljörätten och klimatet

Europaparlamentet beslutade under hösten att utlysa "klimatnödläge". Klimatfrågorna tar allt större del av samhällsdebatten. Vi gör därfö...

Advokat – utbildningsintyg

Preskription i miljörätten

När uppstår en fordran och hur långt kan miljöbalken tillämpas när det gäller fordringsförhållanden? I vilken utsträckning ska man tilläm...

Advokat – utbildningsintyg

Det miljörättsliga vitet

Vite har tre viktiga processuella moment; föreläggandet och dess tydlighet, delgivningen och utdömandet av vitet. Stefan Rubenson tar upp...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (120)

Seminarier (18)