Miljörätt

Rättsområden

Urval av experter

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co
Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet
Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi
Torben Beck Johansson
Biträdande jurist vid Advokatfirman Delphi

Nyheter (29484)

Bilskrotare slipper förbud

Mark- och miljööverdomstolen håller med underinstansen om att en bilskrotare inte har tillräcklig kontroll över kundernas självplock och ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Bilskrotare slipper förbud

Mark- och miljööverdomstolen håller med underinstansen om att en bilskrotare inte har tillräcklig kontroll över kundernas självplock och ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Play (42)

Förvaringsfallen

Vilket ansvar har en fastighetsägare för vad som finns på fastigheten? Vi tittar närmare på de så kallade förvaringsfallen och hur dessa ...

Advokat – utbildningsintyg

Prövning av avfallsanläggningar

Den avfallsrättsliga lagstiftningen är ovanligt komplex med ett svåröverskådligt regelverk. Vi går igenom huvuddragen i hur prövningen av...

Advokat – utbildningsintyg

Områdesskydd enligt miljöbalken

Reglerna får ofta stor betydelse i tillsyns- och tillståndsprövningar. Vilka är de främsta skyddstyperna och vilket skydd ger dom? Hur få...

Advokat – utbildningsintyg

Miljörätten och klimatet

Europaparlamentet beslutade under hösten att utlysa "klimatnödläge". Klimatfrågorna tar allt större del av samhällsdebatten. Vi gör därfö...

Advokat – utbildningsintyg

Preskription i miljörätten

När uppstår en fordran och hur långt kan miljöbalken tillämpas när det gäller fordringsförhållanden? I vilken utsträckning ska man tilläm...

Advokat – utbildningsintyg

Det miljörättsliga vitet

Vite har tre viktiga processuella moment; föreläggandet och dess tydlighet, delgivningen och utdömandet av vitet. Stefan Rubenson tar upp...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (104)

Seminarier (13)