Christina Rydell Ahlström

Christina Rydell Ahlström

Advokat och partner, Morris Law

Arbetar med miljörättsliga frågor såsom tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, dispenser avseende områdesskydd och artskydd, ansvar för förorenad mark, miljöskadestånd, löpande rådgivning vid tillsyn och daglig drift samt frågor kopplat till bygglov och detaljplaner.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand