Lexnova Nyheter

Juridisk nyhetsbevakning och rättsdatabas

Blendow Lexnova är Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår bevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden. Genom skräddarsydda bevakningsprofiler får du kontinuerlig uppdatering av rätt information och slipper nyhetsflöden som inte berör dig.

News

Slussens buller som drabbar restaurangerna täcks av kommunens miljardförsäkring

Skador som restaurangen Eriks Gondolen drabbats av i form av oljud och vibrationer till följd av arbetet med nya Slussen omfattas av den försäkring på miljardbelopp som Stockholms kommun tecknat. Domen påverkar skaderegleringen för många restaurangägare.

Hur fungerar det?

Våra jurister skriver kärnfulla sammanfattningar av rättsfall och distribuerar vid sidan av dessa även all lagstiftning samt förarbeten. Vilken information en abonnent får beror på dennes bevakningsprofiler. Användaren bestämmer själv namn på sina bevakningar, hur ofta informationen ska komma, vilka rättsområden som ska bevakas samt vilka instanser. Systemet är mycket detaljerat och begränsas endast av användarens behov och kreativitet.

Hur får man informationen?

Användaren får dagligen eller veckovis sammanfattningar av rättsfall, lagstiftning och förarbeten skickade till sin e-post. Verkar ett rättsfall intressant kan man sedan enkelt logga in för att läsa hela materialet som en PDF-fil. Man kan även följa nyhetsflödet inne på sin personliga Lexnova-sida genom att klicka på de olika bevakningsprofilerna som har skapats.

NYHET! Rättsutlåtanden – nu en del av vår nyhetsrapportering

Tvistande parter kan låta experter underbygga deras juridiska argumentation i form av kostsamma rättsutlåtanden för att stärka sin ståndpunkt. I Lexnova Nyheter finns nu en unik samlingsplats av utvalda rättsutlåtanden* från högaktuella fall, speciellt handplockade av vår juridiska redaktion. Till varje rättsutlåtande finns en kopplad nyhetssammanfattning och underliggande dom. *Samtliga publicerad författare av dessa rättsutlåtanden har godkänt Blendow Lexnovas hantering av dessa handlingar. För affärsjuristen är dessa rättsutlåtanden en ovärderlig grund för kunskap, praktisk vägledning samt konkret underlag i egna mål. Dessa djuplodande rättsutlåtanden kan utgöra god grund för resonemang i framtida ärenden. Vässa argumenten och stärk din bevisning med en unik samling av Sveriges främsta juridiska experters resonemang!

Vad bevakar vi?

Vi har en omfattande bevakning av alla landets instanser, inkl. tingsrätter och förvaltningsdomstolar. Vi har en total bevakning på all lagstiftning och förarbeten. Vi distribuerar alla avgöranden från överinstanserna och en stor del av avgörandena från mellaninstanser. Från underinstanserna görs en hård sållning och endast de rättsfall som våra jurister bedömer som intressanta plockas ut.

Vi bevakar följande instanser:

 • Högsta domstolen
 • Hovrätterna
 • Tingsrätterna
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Kammarrätterna
 • Förvaltningsrätterna
 • Arbetsdomstolen
 • EU-domstolen
 • EU-kommissionen
 • Europadomstolen
 • Hyresnämnderna
 • Mark- och miljööverdomstolen
 • Mark- och miljödomstolarna
 • Migrationsöverdomstolen
 • Migrationsdomstolarna
 • Advokatsamfundet
 • Aktiemarknadsnämnden
 • Allmänna reklamationsnämnden
 • Bokföringsnämnden
 • Datainspektionen
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Justitiekanslern
 • Justitieombudsmannen
 • Konkurrensverket
 • Patent- och marknadsöverdomstolen
 • Revisorsinspektionen
 • Skatterättsnämnden
 • Skolinspektionen
 • Socialstyrelsen
 • Internetstiftelsen i Sverige
 • Överklagandenämnden för högskolan

Senaste Nyheterna

Testa Lexnova Nyheter

Med vår juridiska nyhetstjänst håller du dig ständigt uppdaterad. Du får en skräddarsydd nyhetsbevakning inom dina rättsområden.

Kom igång

Är du student?

Håll dig uppdaterad om vad som händer. Prova på vårt studentabonnemang kostnadsfritt under ett år.

Prova på nu