Processrätt

Rättsområden

Urval av experter

Fredrik Bergman
Jurist och chef för Centrum för rättvisa
Johannes Forssberg
Jurist vid Centrum för rättvisa
Henrik Bellander
Jur dr och universitetslektor vid Stockholms universitet
Bengt Bolin
Advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl

Nyheter (13046)

Fortsatt stopp för parodin på En svensk tiger

Författaren och komikern Arons Flams böcker får tas beslag. Patent- och marknadsdomstolens anser att bokens förstasida med nidbilden på ”En svensk tiger” skäligen kan antas utgöra upphovsrättsintrång. När det gäller avvägningen mot yttrande- och informationsfriheten kan den vänta till huvudförhandlingen.

Instans
Patent- och marknadsdomstolen
Rättsområden
Straffrätt, Processrätt, Immaterialrätt

Måste lämna ut lönespecifikationer och räkenskaper i tvist med anställd delägare

Ett företag som anklagar en anställd och delägare för att ha trissat upp siffrorna inför överlåtelsen av aktiemajoriteten måste lämna ut lönespecifikationer, projektrelaterad information, räkenskapsmaterial och korrespondens med revisorer till den anställde efter ett editionsbeslut i tingsrätten.

Instans
Södertörns tingsrätt
Rättsområden
Processrätt, Immaterialrätt, Compliance, Arbetsrätt, Affärsjuridik

Moder nekas avsäga sig barnbidrag

Förvaltningsrätten har i en dom bedömt att Försäkringskassans beslut att betala ut barnbidrag och flerbarnstillägg inte går att ändra. Barnbidrag är en bosättningsbaserad förmån som utgår till alla barn som är bosatta i Sverige.

Instans
Förvaltningsrätten i Stockholm
Rättsområden
Processrätt, Offentlig rätt

Praxis om delgivning i miljömål ändras

Mark- och miljööverdomstolen ändrar sin praxis beträffande delgivning. Kravet på delgivning ska inte tillämpas på överklagade vitesförelägganden som inte är mer ingripande än det ursprungliga föreläggandet.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Processrätt, Miljörätt

Play (75)

Beviskravet för ålder i brottmål

En persons ålder har stor betydelse för vilka regler som ska tillämpas. En mängd åldersfrågor behöver besvaras; Vem har ansvaret att ta fram bevis? Hur säkert ska något vara för att det ska läggas ...

Praktisk förlikningsförhandling

 I detta avsnitt får du som processande ombud praktiska tips kring förlikningsförhandlingen. Bengt Bolin har stor erfarenhet av processföring och går steg för steg igenom förutsättningarna för en f...

Advokat – utbildningsintyg

Strategisk processföring: Huvudförhandling

I detta avsnitt får du som processande ombud tips för den muntliga förhandlingen. Fredrik Bergman har stor erfarenhet av strategisk processföring och delar med sig av användbara strategier för en framgångsrik process.

Advokat – utbildningsintyg

Nytt HD-avgörande om processuell preklusion

Ett nytt avgörande i Högsta domstolen öppnar för att grunder och bevis kan åberopas på ett sent stadium i rättegången. Magnus Widebeck analyserar gränserna för "giltig ursäkt", som nu kanske har töjts ut lite.

Nya regler om skiljeförfarande

De nya reglerna om skiljeförfarande ska säkerställa en fortsatt modern, attraktiv och effektiv tvistlösningsform för svenska och utländska parter. Magnus Widebeck analyserar de 12 viktigaste punkte...

10 strategier för framgångsrik processföring

Hur du som ombud uppträder i rättssalen är avgörande för att få domstolen på din sida. I detta matnyttiga avsnitt delar Fredrik Bergman med sig av flera framgångstips för att komma segrande ur doms...

Advokat – utbildningsintyg

Hur högt är beviskravet?

Magnus Widebeck tar upp tre färska rättsfall om beviskrav från Högsta domstolen. I samtliga fallen var det inte någon större tvekan om vilken part som bar bevisbördan. Så frågan till Högsta domstol...

Bevisning och avvisning av bevisning

Bengt Bolin går igenom hur man på ett smart sätt kan avvisa bevisning. Pedagogiskt tar han upp fyra rättsfall och redogör för hur man bör gå tillväga. Bolin börjar med att tala om bevisningens plat...

Strategisk processföring

De svenska domstolarna har fått en tydligare roll och kanske mer makt än tidigare. Rättsutveckling och rättsbildning sker i större utsträckning genom prejudikat. Detta har skapat förutsättningar fö...

Interimistiska åtgärder enligt 15:3 RB

I det här avsnittet tar Magnus Widebeck upp två nya rättsfall varav det ena fallet torde vara "mumma" för landets hyresvärdar, vräkning av lokalhyresgäst före dom. Göta hovrätts fall, där HD inte g...

Skiljemannarätt

Det här avsnittet med Emilia Lundberg handlar om skiljemannarätt. Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut lanserade nya regler 1 januari 2017 och nu har reglerna varit i kraft i lite drygt et...

Några verktyg för tvistutvärdering

I det här avsnittet går Bengt Bolin igenom hur man kan gå tillväga för att undvika onödigt dåligt utfall i processen. Han visar olika praktiska verktyg, som kan användas vid tvistutvärdering.

Expertkommentarer (126)

Seminarier (1)