Processrätt

Rättsområden

Urval av experter

Henrik Bellander
Jur dr och universitetslektor vid Stockholms universitet
Fredrik Bergman
Jurist och chef för Centrum för rättvisa
Rikard Samuelsson
Senior jurist vid Centrum för rättvisa
Anna  Hellron Wikström
Advokat och delägare, Insulander Lindh Advokatbyrå

Nyheter (13844)

Revisorer förlorar skiljedomsklander

Skiljemannen hade rätt att avsluta förhandlingen utan att låta delägarna i en revisionsfirma bemöta nya uppgifter i slutanförandet från e...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Processrätt

Play (85)

Ramen för talan i brottmål

Vad ska man tänka på vid utformningen av gärningsbeskrivningen? Kan man ändra gärningsbeskrivningen och dess rättskraft? Vad gäller i frå...

Advokat – utbildningsintyg

Digitala förhandlingar

Digitala förhandlingar är här för att stanna även efter corona. Emilia Lundberg delar med sig av de praktiska erfarenheter hon skaffat si...

Utvisning på grund av brott

Utvisning på grund av brott är just nu ett omdebatterat ämne. Politikerna vill gör det lättare att utvisa. Hur ser regelverket ut? Utvisn...

Advokat – utbildningsintyg

Praktisk förlikningsförhandling

 I detta avsnitt får du som processande ombud praktiska tips kring förlikningsförhandlingen. Bengt Bolin har stor erfarenhet av processfö...

Advokat – utbildningsintyg

Hur högt är beviskravet?

Magnus Widebeck tar upp tre färska rättsfall om beviskrav från Högsta domstolen. I samtliga fallen var det inte någon större tvekan om vi...

Expertkommentarer (136)

Seminarier (3)