Processrätt

Rättsområden

Urval av experter

Henrik Bellander
Jur dr och universitetslektor vid Stockholms universitet
Bengt Bolin
Advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl
Fredrik Bergman
Jurist och chef för Centrum för rättvisa
Johannes Forssberg
Jurist vid Centrum för rättvisa

Nyheter (13224)

Oklart pandemi-vite stoppas

En restaurang på Avenyn i Göteborg slipper 200 000 kronor i vite trots trängsel i Corona-tider. Orsaken är en oklar formulering i föreläg...

Instans
Förvaltningsrätten i Göteborg
Rättsområden
Processrätt, Offentlig rätt

Fel avvisa talan om testamente

En handling benämnd testamente som lämnades in vid bouppteckningsförrättningen bifogades inte bouppteckningen som registrerades av Skatte...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Processrätt, Familjerätt

Play (77)

Utvisning på grund av brott

Utvisning på grund av brott är just nu ett omdebatterat ämne. Politikerna vill gör det lättare att utvisa. Hur ser regelverket ut? Utvisn...

Advokat – utbildningsintyg

Praktisk förlikningsförhandling

 I detta avsnitt får du som processande ombud praktiska tips kring förlikningsförhandlingen. Bengt Bolin har stor erfarenhet av processfö...

Advokat – utbildningsintyg

Hur högt är beviskravet?

Magnus Widebeck tar upp tre färska rättsfall om beviskrav från Högsta domstolen. I samtliga fallen var det inte någon större tvekan om vi...

Strategisk processföring

De svenska domstolarna har fått en tydligare roll och kanske mer makt än tidigare. Rättsutveckling och rättsbildning sker i större utsträ...

Skiljemannarätt

Det här avsnittet med Emilia Lundberg handlar om skiljemannarätt. Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut lanserade nya regler 1 ja...

Expertkommentarer (128)

Seminarier (1)