Processrätt

Med Lexnova är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom processrätt. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

Rättsområden

Urval av experter

Bengt Bolin
Advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl
Katarina  Mild
Advokat och delägare vid Kastell Advokatbyrå
Anna Rogalska Hedlund
Jurist, specialiserad på fri- och rättighetsjuridik

Nyheter (16385)

Play (111)

Fallet John Walter

I maj 2021 placerade Falu kommun femårige John Walter på ett HVB-hem i Hagfors, trots att kommunen kände till att det fanns allvarliga sä...

Nya regler om häktning

Från första juli gäller tidsgränser för häktning i Sverige. Förhoppningen är bland annat att korta häktestiderna. Simon Andersson ger oss...

Advokat – utbildningsintyg

Ramen för talan i brottmål

Vad ska man tänka på vid utformningen av gärningsbeskrivningen? Kan man ändra gärningsbeskrivningen och dess rättskraft? Vad gäller i frå...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (161)