Martin Borgeke

Martin Borgeke

Fd justitieråd

Fd justitieråd och en av Sveriges mest respekterade straffrättsexperter och mycket uppskattad både som författare och som föreläsare. Han har mångårig erfarenhet som hovrättsdomare och var under perioden 2011–2016 justitieråd i Högsta domstolen. 

  

Play

Nya prejudikat från HD vintern 2020

Nya prejudikat om "snatterigränsen", åldersresning och skadeståndsnivåer för kränkning samt sveda och värk vid oaktsam våldtäkt. Den viktigaste domen i avsnittet handlar om tillämpningen av skyddst...

Advokat – utbildningsintyg

Höstens prejudikat 2019 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och redovisar det viktigaste i de olika avgörandena. Målet "Den...

Advokat – utbildningsintyg

HD:s avgöranden från höstsessionen

Här får du en grundlig genomgång av höstens HD-prejudikat av före detta justitierådet Martin Borgeke. Domen om de nya reglerna för målsägandebiträde i högre rätt innebär förändringar för såväl åkla...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer