Martin Borgeke

Martin Borgeke

Fd justitieråd

Fd justitieråd och en av Sveriges mest respekterade straffrättsexperter och mycket uppskattad både som författare och som föreläsare. Han har mångårig erfarenhet som hovrättsdomare och var under perioden 2011–2016 justitieråd i Högsta domstolen. 

  

Play

HD:s avgöranden från höstsessionen

Här får du en grundlig genomgång av höstens HD-prejudikat av före detta justitierådet Martin Borgeke. Domen om de nya reglerna för målsägandebiträde i högre rätt innebär förändringar för såväl åkla...

Advokat – utbildningsintyg

Beaktande av den tilltalades låga ålder

Det här avsnittet handlar om hur det vid påföljdsbestämningen ska beaktas att den tilltalade var ung, dvs. ännu inte hade fyllt 21 år när brottet begicks. Martin Borgeke går igenom hur ungdomsreduk...

Expertkommentarer