Rikard Samuelsson

Rikard Samuelsson

Senior jurist vid Centrum för rättvisa

Rikard Samuelsson är specialist inom processrätt och arbetar som senior jurist vid Centrum för rättvisa. Han har en bakgrund som hovrättsassessor och har tidigare tjänstgjort vid bl.a. Patent- och marknadsöverdomstolen.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand