Arbetsrätt

Urval av experter

Georg Frick
Arbetsgivarkonsult
Tobias Normann
Advokat vid Mannheimer Swartling
Dino Kalamujic
Advokat och delägare vid EDPlaw

Webbinarier (31)

  • Webbinarium on-demand

MBL i praktiken

Oavsett om arbetsgivare omfattas av kollektivavtal eller ej så gäller Medbestämmandelagen, MBL – dock i olika omfattning. MBL reglerar re...

  • Webbinarium on-demand

Individuell lönesättning

Vid individuell lönesättning är det viktigt att arbetsgivaren är uppdaterad på kollektivavtalsregler avseende individuell lön och diskrim...