Georg Frick

Georg Frick

Arbetsgivarkonsult

Arbetsgivarkonsult, personalvetare och specialist på praktisk arbetsrätt.

Expertkommentarer

Utredningar inom arbetslivet

När ska arbetsgivare genomföra utredningar, i vilket syfte och hur omfattande ska de vara? Georg Frick redogör för tre vanliga utredningstyper och hur man kan komma till rätta med problemen.

Seminarier

Webbinarier

Corona – den stora HR-utmaningen

Pandemin innebär en stresstest på arbetsmiljöreglerna och framförallt på verksamhetens förmåga att hantera den uppkomna situationen i skarpt läge. Säkerställ att du agerar regelrätt – och undvik ko...