Georg Frick

Georg Frick

Arbetsgivarkonsult

Arbetsgivarkonsult, personalvetare och specialist på praktisk arbetsrätt.

Expertkommentarer

Webbinarier

  • Webbinarium on-demand

MBL i praktiken

Oavsett om arbetsgivare omfattas av kollektivavtal eller ej så gäller Medbestämmandelagen, MBL – dock i olika omfattning. MBL reglerar re...

  • Webbinarium on-demand

Individuell lönesättning

Vid individuell lönesättning är det viktigt att arbetsgivaren är uppdaterad på kollektivavtalsregler avseende individuell lön och diskrim...

  • Webbinarium on-demand

Diskriminering på arbetsplatsen

Hur ska du agera när misstankar om diskriminering uppstår på din arbetsplats? Vad är diskriminering och vilka grupper skyddas? Måste ”någ...

  • Webbinarium on-demand

Utredningar inom arbetslivet

Utredningar inom arbetslivet behöver vid behov genomföras. Men det råder ofta en oklarhet i när en arbetsgivare ska göra en utredning och...