Georg Frick

Georg Frick

Arbetsgivarkonsult

Arbetsgivarkonsult, personalvetare och specialist på praktisk arbetsrätt.

Expertkommentarer

Utredningar inom arbetslivet

När ska arbetsgivare genomföra utredningar, i vilket syfte och hur omfattande ska de vara? Georg Frick redogör för tre vanliga utredningstyper och hur man kan komma till rätta med problemen.

Seminarier

Webbinarier