Georg Frick

Georg Frick

Arbetsgivarkonsult

Arbetsgivarkonsult, personalvetare och specialist på praktisk arbetsrätt.

Expertkommentarer

Webbinarier live

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

MBL i praktiken

Oavsett om arbetsgivare omfattas av kollektivavtal eller ej så gäller Medbestämmandelagen, MBL – dock i olika omfattning. MBL reglerar re...