Georg Frick

Georg Frick

Arbetsrättskonsult

 Arbetsrättskonsult, personalvetare och specialist på praktisk arbetsrätt.

Expertkommentarer

Webbinarier live

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

Semesterlagen – vad gäller?

För många arbetstagare är den årliga semestern en efterlängtad period. Om verksamheten inte tillämpar semesterstängning måste arbetstagar...

  • Webbinarium on-demand

Språkkrav och diskriminering

Kommunikation och språklig förståelse är en viktig del för tillhörighet i såväl arbetslivet som i andra delar av livet. Olika språk kan m...