Jonas Wiberg

Jonas Wiberg

Arbetsrättsjurist

Arbetsrättsjurist med omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbetsdomstolen som i de allmänna domstolarna samt i skiljenämnder. Har också stor erfarenhet av MBL-förhandlingar och rådgivning beträffande t.ex. anställningsavtal, lojalitetsfrågor, uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, avskedanden och diskrimineringsärenden. 

Play

Expertkommentarer

Seminarier

Webbinarier

  • Webbinarium on-demand

Hantering av sjukskrivningar

Allt fler sjukskrivningar beror på brister i det mentala välmåendet och psykiska problem utgör nu huvuddelen av långtidssjukskrivningarna...

  • Webbinarium on-demand

Risker med konsultavtal

Att hyra in personal kan vara riskfyllt, särskilt om uppdraget pågår över längre tid. Praktiska omständigheter leda till att konsulter bö...