Jonas Wiberg

Jonas Wiberg

Arbetsrättsjurist

Arbetsrättsjurist med omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbetsdomstolen som i de allmänna domstolarna samt i skiljenämnder. Har också stor erfarenhet av MBL-förhandlingar och rådgivning beträffande t.ex. anställningsavtal, lojalitetsfrågor, uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl, avskedanden och diskrimineringsärenden. 

Play

Expertkommentarer

Att avsluta en anställning genom avtal

Hur avslutas en anställning på bästa sätt – med så få konsekvenser för arbetsgivare och arbetstagare som möjligt? Jonas Wiberg går igenom hur man avtalar om avslut – från hur det inledande samtalet bör gå till, till avtalets innehåll.

Klädkoder i arbetslivet

Vilka krav på klädsel kan arbetsgivare ställa på anställda och kan man förbjuda bärande av religiösa symboler? Vi synar regelverket i sömmarna, listar do's and dont's och går igenom aktuell praxis i Sverige och Europa.

Arbetsrätten, staten och demokratin

Hur ser man till att "rätt" kandidat anställs i offentlig sektor, och vilken betydelse har beslut från Statens överklagandenämnd? En ny dom från Arbetsdomstolen visar på ett rättsligt vakuum, som enligt Wiberg riskerar att sätta reglerna om saklig grund för anställning ur spel.

Seminarier

Webbinarier