Arbetsrätt

Med Lexnova är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom arbetsrätt. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

Rättsområden

Urval av experter

Erik Danhard
Advokat och partner vid KANTER Advokatbyrå
Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt
Georg Frick
Arbetsgivarkonsult
Johan Thörn
Partner & Advokat vid edpLaw

Nyheter (11911)

Dubblade ersättningen i Arbetsdomstolen

En kvinna får i Arbetsdomstolen 394 447 kronor mot knappt hälften i tingsrätten för bland annat utebliven lön. Hon tilläts att först i AD...

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Arbetsrätt

Play (97)

Förslag till nya regler i LAS

I den nya propositionen "Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden" lämnas förslag på en reformerad arbetsrätt, e...

Advokat – utbildningsintyg

Konkurrerande kollektivavtal

Ny intressant dom från Arbetsdomstolen där två frågor aktualiseras gällande konkurrerande kollektivavtal. Om två konkurrerande kollektiva...

Advokat – utbildningsintyg

Ny visselblåsarlag

Den nya lagen är mer omfattande och detaljerad än nuvarande visselblåsarlag. Utgångspunkten i lagen är att skyddet mot repressalier ska g...

Advokat – utbildningsintyg

Provocerad uppsägning

Från Arbetsdomstolen har vi nya intressanta domar om provocerad uppsägning och avskedande vid oredlighet i forskning. Tommy Iseskog tar ä...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (187)