HR

Urval av experter

Nyheter (47)

Avgift för sent varsel

Bedömningen av varseltiden vid driftsinskränkningar ska baseras på de uppgifter om driftsinskränkningen som arbetsgivaren har lämnat till...

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt

Ingen lön för telefonförsäljning på skoltid

En elev på en säljskola i Stockholm har inte rätt till lön för den telefonförsäljning som ingick i utbildningen. Säljarnas Riksförbund som drivit fallet lyckas inte visa att eleverna haft ett anställningsförhållande. Tingsrätten anser i stället att det varit en utbildning med praktiska inslag.

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt, Offentlig rätt, Affärsjuridik

Rekryterare nekas ersättning - kandidaterna för dåliga

En rekryteringsfirma som skulle rekrytera sex toppsäljare har inte rätt till någon ersättning. Visserligen godtog uppdragsgivaren att träffa kandidater men det innebär inte att dessa uppfyllde den överenskomna kravprofilen. Hovrätten ändrar tingsrättens dom.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Affärsjuridik, Arbetsrätt

Fel arbetskläder räcker för uppsägning

Fel arbetskläder på en flyttfirma räcker som saklig grund för uppsägning. Men dessutom hade den anställde gjort sig skyldig till felaktig tidredovisning och varit olovligt frånvarande. Tingsrätten anser att flyttfirman gjort vad som ankommit på bolaget för att förse honom med skyddsskor och för att få till stånd en rehabilitering till följd av omfattande korttidsfrånvaro.

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt

Styrelseordförande har rätt till tre månadslöner

En styrelseledamot har inget anställningsskydd men ett byggbolag som stängde ute sin arbetande styrelseledamot från arbetsplatsen på ett bryskt sätt efter påstådda misstankar om oegentligheter måste betala tre månadslöner till honom.

Instans
Solna tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt, Affärsjuridik

Expertkommentarer (19)

Utredningar inom arbetslivet

När ska arbetsgivare genomföra utredningar, i vilket syfte och hur omfattande ska de vara? Georg Frick redogör för tre vanliga utredningstyper och hur man kan komma till rätta med problemen.

Att delegera arbetsmiljöuppgifterna

Oklarhet kring vem på företaget som har arbetsmiljöansvar kan få allvarliga konsekvenser. Lönnborg går steg för steg igenom vad som i praktiken krävs för att få till en lagenlig, korrekt och effektiv delegering av arbetsmiljöuppgifterna.

Att avsluta en anställning genom avtal

Hur avslutas en anställning på bästa sätt – med så få konsekvenser för arbetsgivare och arbetstagare som möjligt? Jonas Wiberg går igenom hur man avtalar om avslut – från hur det inledande samtalet bör gå till, till avtalets innehåll.