Emmelie  Tedfelt

Emmelie Tedfelt

Advokat/Specialist Counsel vid Setterwalls Advokatbyrå

Specialist på arbetsrätt och tvister. Stöttar arbetsgivare med allt från anställningsavtal, uppsägningar, avskedanden, frågor om företagshemligheter och konkurrerande verksamhet, fackliga förhandlingar, omstruktureringar och företagsförsäljningar. Har särskild erfarenhet av tvistelösning i domstol och skiljeförfaranden.


Expertkommentarer