Maria Bergström

Maria Bergström

Advokat vid Setterwalls Advokatbyrå

Specialiserad inom arbetsrätt. Bistår och stöttar företag brett inom det arbetsrättsliga området, bl.a. i frågor kopplat till uppsägningar, omstruktureringar, lojalitetsfrågor, arbetsmiljö, övergång av verksamhet och fackliga förhandlingar.

Expertkommentarer