Jenny Söberg

Jenny Söberg

Advokat/Senior Associate vid Setterwalls Advokatbyrå

Specialist på arbetsrätt. Hjälper arbetsgivare inom hela det arbetsrättsliga området, till exempel omstruktureringar, uppsägningar, kollektivavtalsfrågor, verksamhetsövergångar och arbetsmiljöfrågor. Företräder också arbetsgivare i MBL- och domstolsförhandlingar samt föreläser och undervisar regelbundet inom arbetsrätt.

Expertkommentarer