Åsa  Erlandsson

Åsa Erlandsson

Advokat och delägare vid Setterwalls Advokatbyrå

Specialist på arbetsrätt. Hjälper och stöttar arbetsgivare med allt från anställningsavtal, uppsägningar, omstruktureringar och företagsförsäljningar till arbetsrättsliga tvister inför domstol eller skiljenämnd. Gör också olika typer av arbetsrättsliga utredningar.

Expertkommentarer