Straffrätt

Rättsområden

Urval av experter

Nyheter (34383)

Ofredande rumpklapp inte intressant för HD

En 35-årig man dömdes i båda underinstanserna för att ha klappat en kvinna på rumpan i samband på en krog i Skövde. Då det varit fråga om...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Play (54)

Brottsbegreppet

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en gärning ska utgöra ett brott? Går det att uppställa en struktur för hur prövningen lä...

Höstens prejudikat 2019 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Förberedelse till brott

Det kan ibland vara svårt att avgöra om rekvisiten för straffbar förberedelse till brott är uppfyllda eller inte. Särskilt gäller detta f...

Sakframställan

Johan Eriksson går igenom hur han använder sakframställan vid förberedelsen av sina mål. Sakframställningen är viktig för försvaret då de...

Hovrättsprocessen

I det här avsnittet går Johan Eriksson igenom sina tankar om hur man bör gå tillväga för att vinna framgång i hovrätten med utgångspunkt ...

Expertkommentarer (128)

Seminarier (2)