Straffrätt

Rättsområden

Urval av experter

Conny  Cedermark
Advokat och partner, ASTRA ADVOKATER
Henrik Olsson Lilja
Advokat och delägare vid advokatbyrån Olsson Lilja Advokater

Nyheter (34911)

Mordförsök när kompis knivhöggs i hallen

En 30-årig man döms till sex års fängelse för att ha försökt knivmörda sin kompis efter en utekväll. 30-åringen hade blivit irriterad för...

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Rättsområden
Straffrätt

Play (57)

Integritetsbrott på nätet

Ett nytt avgörande från Högsta domstolen tar upp det relativt nya brottet olaga integritetsintrång, som ska skydda från intrång i privatl...

Advokat – utbildningsintyg

Höstens prejudikat 2020 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Brottsbegreppet

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en gärning ska utgöra ett brott? Går det att uppställa en struktur för hur prövningen lä...

Höstens prejudikat 2019 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Förberedelse till brott

Det kan ibland vara svårt att avgöra om rekvisiten för straffbar förberedelse till brott är uppfyllda eller inte. Särskilt gäller detta f...

Sakframställan

Johan Eriksson går igenom hur han använder sakframställan vid förberedelsen av sina mål. Sakframställningen är viktig för försvaret då de...

Expertkommentarer (130)

Seminarier (2)