Straffrätt

Rättsområden

Urval av experter

Claes Lernestedt
Professor i straffrätt
Conny  Cedermark
Advokat och partner, ASTRA ADVOKATER
Henrik Olsson Lilja
Advokat och delägare vid advokatbyrån Olsson Lilja Advokater

Nyheter (35606)

40-åring frias från våldtäkt mot tonåring

En 40-årig man dömdes i tingsrätten för att med våld ha tvingat till sig sex med en alkohol- och drogpåverkad 16-årig flicka som vid tide...

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Rättsområden
Straffrätt

Inget PT för 44-årig smygfilmare

En 44-åring som dömdes för kränkande fotografering för att ha smygfilmat en då 17-årig flicka när denna befann sig på toaletten nekas nu ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Inget PT för 44-årig smygfilmare

En 44-åring som dömdes för kränkande fotografering för att ha smygfilmat en då 17-årig flicka när denna befann sig på toaletten nekas nu ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Inget PT för 44-årig smygfilmare

En 44-åring som dömdes för kränkande fotografering för att ha smygfilmat en då 17-årig flicka när denna befann sig på toaletten nekas nu ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Play (60)

Kriminalteknik

Kriminalteknik är en viktig del vid brottsundersökningar för att förstå hur, när och var ett brott har begåtts och inte minst av vem. Son...

Advokat – utbildningsintyg

Integritetsbrott på nätet

Ett nytt avgörande från Högsta domstolen tar upp det relativt nya brottet olaga integritetsintrång, som ska skydda från intrång i privatl...

Advokat – utbildningsintyg

Höstens prejudikat 2020 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Brottsbegreppet

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en gärning ska utgöra ett brott? Går det att uppställa en struktur för hur prövningen lä...

Höstens prejudikat 2019 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Förberedelse till brott

Det kan ibland vara svårt att avgöra om rekvisiten för straffbar förberedelse till brott är uppfyllda eller inte. Särskilt gäller detta f...

Sakframställan

Johan Eriksson går igenom hur han använder sakframställan vid förberedelsen av sina mål. Sakframställningen är viktig för försvaret då de...

Expertkommentarer (133)

Seminarier (2)