Straffrätt

Rättsområden

Urval av experter

Mikael Forsgren
Chefsrådman vid Umeå tingsrätt
Claes Lernestedt
Professor i straffrätt
Conny  Cedermark
Advokat och partner, ASTRA ADVOKATER

Nyheter (36174)

Artbrott att skydda en mördare

En oenig hovrätt bedömer skyddande av brottsling som ett artbrott och dömer ut fängelse för man som tog bort en övervakningskamera från d...

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Rättsområden
Straffrätt

Artbrott att skydda en mördare

En oenig hovrätt bedömer skyddande av brottsling som ett artbrott och dömer ut fängelse för man som tog bort en övervakningskamera från d...

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Rättsområden
Straffrätt

Friad man döms för dödshot efter iPad-köp

Tingsrättens majoritet ogillade åtalet mot en man som påstods ha dödshotat en bekant efter ett iPad-köp. Två ledamöter ansåg att vittnesu...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Straffrätt

Fridskränkning trots kort samboende

Ett intensivt umgänge som övergick i två korta samboförhållanden och sex brottsliga gärningar vid tre tillfällen gör att bestämmelsen om ...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Straffrätt

Play (61)

Kriminalteknik

Kriminalteknik är en viktig del vid brottsundersökningar för att förstå hur, när och var ett brott har begåtts och inte minst av vem. Son...

Advokat – utbildningsintyg

Integritetsbrott på nätet

Ett nytt avgörande från Högsta domstolen tar upp det relativt nya brottet olaga integritetsintrång, som ska skydda från intrång i privatl...

Advokat – utbildningsintyg

Höstens prejudikat 2020 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Brottsbegreppet

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en gärning ska utgöra ett brott? Går det att uppställa en struktur för hur prövningen lä...

Höstens prejudikat 2019 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Förberedelse till brott

Det kan ibland vara svårt att avgöra om rekvisiten för straffbar förberedelse till brott är uppfyllda eller inte. Särskilt gäller detta f...

Sakframställan

Johan Eriksson går igenom hur han använder sakframställan vid förberedelsen av sina mål. Sakframställningen är viktig för försvaret då de...

Expertkommentarer (134)

Seminarier (3)