Straffrätt

Rättsområden

Urval av experter

Nyheter (33963)

Slag under parkeringsbråk var nödvärn

Både tingsrätten och hovrätten friar en 23-årig man från misshandel under ett bråk mellan två bilister. Hovrätten anser att han agerat i ...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Straffrätt

Livsfarlig kniv i ryggen inte mordförsök

Hovrätten dömer en 20-årig man för grov misshandel i stället för försök till mord efter att ha knivhuggit en 26-årig man på en marknadspl...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Straffrätt

Play (52)

Höstens prejudikat 2019 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Förberedelse till brott

Det kan ibland vara svårt att avgöra om rekvisiten för straffbar förberedelse till brott är uppfyllda eller inte. Särskilt gäller detta f...

Sakframställan

Johan Eriksson går igenom hur han använder sakframställan vid förberedelsen av sina mål. Sakframställningen är viktig för försvaret då de...

Hovrättsprocessen

I det här avsnittet går Johan Eriksson igenom sina tankar om hur man bör gå tillväga för att vinna framgång i hovrätten med utgångspunkt ...

Underlåtenhet

I detta avsnitt går Jack Ågren igenom underlåtenhet i strafflagstiftningen. Som bekant innehåller strafflagstiftningen både förbud och på...

Expertkommentarer (125)

Seminarier (1)