Straffrätt

Med Lexnova är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom straffrätt. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

Rättsområden

Urval av experter

Solveig  Sörlien
Brottmålsadvokat vid Advokatfirman Två Lejon
Mikael Forsgren
Chefsrådman vid Umeå tingsrätt
Claes Lernestedt
Professor i straffrätt

Nyheter (36621)

Dömd jacktjuv får ingen prövning i HD

Tingsrättens majoritet ansåg att det inte var styrkt att en man stulit jackor från en butik eftersom ingen sett honom bära på jackorna el...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Dömd jacktjuv får ingen prövning i HD

Tingsrättens majoritet ansåg att det inte var styrkt att en man stulit jackor från en butik eftersom ingen sett honom bära på jackorna el...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Play (63)

Kriminalteknik

Kriminalteknik är en viktig del vid brottsundersökningar för att förstå hur, när och var ett brott har begåtts och inte minst av vem. Son...

Advokat – utbildningsintyg

Integritetsbrott på nätet

Ett nytt avgörande från Högsta domstolen tar upp det relativt nya brottet olaga integritetsintrång, som ska skydda från intrång i privatl...

Advokat – utbildningsintyg

Höstens prejudikat 2020 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Brottsbegreppet

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en gärning ska utgöra ett brott? Går det att uppställa en struktur för hur prövningen lä...

Höstens prejudikat 2019 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (136)

Seminarier (4)