Marie  Kagrell

Marie Kagrell

Doktorand i straffrätt vid Stockholms universitet

Inriktning på straffrättens allmänna del, bland annat frågor rörande frihet från ansvar såsom nödvärn, nöd och samtycke, liksom uppsåt och förstadier till brott. 

Expertkommentarer