Påföljd

Nyheter (3047)

HD nekar Wilmas mördare PT

Utifrån den praxis som gällde innan straffskärpningen trädde i kraft i januari 2020 ansåg hovrätten att omständigheterna kring det uppmär...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt