Påföljd

Nyheter (2869)

HD: Påtaglig brutalitet och hänsynslöshet grund för att rubricera misshandel ’synnerligen grov’

Det avgörande för rubriceringen är att gärningen orsakat kvinnan synnerligt lidande och att mannen visat synnerlig hänsynslöshet, och inte att den föranlett någon svår bestående kroppsskada. Det skriver Högsta domstolen som omrubricerar en grov misshandel till ’synnerligen grov’ och skärper straffet för en 35-årig man till sex års fängelse.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Knipsade av tår och skar av öra – två män får sänkta straff för grov misshandel och våldtäkt

Hovrätten sänker straffen för två män – 31 och 24 år – som under flera timmar grovt misshandlat samt våldtagit en tredje man. Eftersom 31-åringen inte deltagit i avlägsnandet av tårna eller del av örat har det våld han utövat inte orsakat bestående skador. Straffet sänks därför till sex års fängelse. 24-åring får sänkt straff till sju års fängelse.

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Straffrätt

Mord i stället för dråp för skjutningen i Kupolen

Svea hovrätt dömer den man som sommaren 2019 sköt en annan man till döds utanför Kupolen i Borlänge till 14 års fängelse för mord i stället för dråp som tingsrätten bestämde. Den man som överräckte mordvapnet döms till 10 års fängelse för medhjälp till mord.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Straffrätt