Egendomsbrott

Nyheter (2114)

Fel av tingsrätt förverka motorcykel efter rånförsök

En motorcykel som använts vid medhjälp till rånförsök förverkades i tingsrätten men hovrätten stoppar förverkandet. Motorcykeln utgör i och för sig ett hjälpmedel som kan förverkas men bara för att förebygga brott eller om det finns särskilda skäl.

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Straffrätt

Ny HD-praxis kring butiksstölder – värdegräns höjs

När det gäller butikstillgrepp är värdet på godset ofta helt avgörande för om brottet ska rubriceras som ringa eller inte. HD höjer nu beloppsgränsen till 1 250 kronor från de 1 000 kronor som tidigare gällt, med hänvisning till den fortsatta inflationen.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende