Immaterialrätt

Rättsområden

Urval av experter

Sanna Wolk
Head of IP vid advokatbyrån Cirio och professor i immaterialrätt
Louise Jonshammar
Attorney at Law vid IP-byrån AWA Sweden
Magnus Tonell
Advokat och delägare, Next Advokater
Martina Gram
Biträdande jurist, Next Advokater

Nyheter (6849)

EU-domstolen: endast postadress ska lämnas ut vid upphovsrättsintrång på Youtube

När en film olovligen laddats upp på Youtube eller liknande har rättighetshavaren endast rätt att få ut uppladdarens postadress, men inte e-postadress, IP-adress eller telefonnummer. Det fastslår EU-domstolen, som dock tillägger att medlemsstaterna har möjlighet ge rättighetshavaren rätt till ytterligare information.

Instans
EU-domstolen
Rättsområden
Immaterialrätt, Europeisk rätt

Influencer förbjuds marknadsföra fiskolja mot Covid-19

En känd influensers marknadsföring på Instagram av fiskolja ger intryck av att man löper mindre risk att bli smittad av och får en bättre möjlighet att klara en infektion av Covid-19-viruset. Patent- och marknadsdomstolen går därför på Konsumentombudsmannens linje och förbjuder marknadsföringen med omedelbart verkan.

Instans
Patent- och marknadsdomstolen
Rättsområden
Övriga rättsområden, Offentlig rätt, Immaterialrätt

Patent- och marknadsdomstolen avslår miljardtalan rörande Mobilt BankID

Patent- och marknadsdomstolen slår i ett miljardmål fast att företagshemlig information inte har utnyttjats vid utvecklingen av Mobilt BankID. Det finns vissa likheter, men företaget som i dag äger och förvaltar BankID har gjort sannolikt att likheterna är resultatet av dess eget arbete.

Instans
Patent- och marknadsdomstolen
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Immaterialrätt, Arbetsrätt, Affärsjuridik

Patent- och marknadsdomstolen avslår miljardtalan rörande Mobilt BankID

Patent- och marknadsdomstolen slår i ett miljardmål fast att företagshemlig information inte har utnyttjats vid utvecklingen av Mobilt BankID. Det finns vissa likheter, men företaget som i dag äger och förvaltar BankID har gjort sannolikt att likheterna är resultatet av dess eget arbete.

Instans
Patent- och marknadsdomstolen
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Immaterialrätt, Arbetsrätt, Affärsjuridik

Expertkommentarer (96)

Talerätt i immaterialrättsmål

Vem som innehar en immateriell rättighet blir avgörande för vem som har talerätt. Frågan kan dock bli svår att avgöra i upphovsrättssammanhang i och med att upphovsrätt uppstår automatiskt och formlöst. Magnus Tonell diskuterar utifrån ett HD-fall.

Seminarier (4)