Wendela  Hårdemark

Wendela Hårdemark

Advokat och Partner, Westerberg & Partners

Specialist inom tvistlösning i skiljeförfarande och allmän domstol med fokus på patent, upphovsrätt och marknadsrätt.

Expertkommentarer