Louise Jonshammar

Louise Jonshammar

Attorney at Law vid IP-byrån AWA Sweden

Attorney at Law vid IP-byrån AWA Sweden med närmare 20 års erfarenhet av att hantera immateriella tillgångar, huvudsakligen med fokus på skydd för uppfinningar. Kommenterar patentlagen i flera sammanhang och publikationer, samt är en uppskattad föredragshållare.

Expertkommentarer