Magnus Tonell

Magnus Tonell

Advokat och delägare, Next Advokater

Advokat och delägare på Next Advokater med immaterialrätt, företagshemligheter och marknadsrätt som huvudsakliga rättsområden. Föreläser regelbundet och har bl.a. publicerats i tidskrifterna NIR, Skattenytt, Brandnews och PatentEye. Även författare till boken Sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter.

Expertkommentarer

Talerätt i immaterialrättsmål

Vem som innehar en immateriell rättighet blir avgörande för vem som har talerätt. Frågan kan dock bli svår att avgöra i upphovsrättssammanhang i och med att upphovsrätt uppstår automatiskt och formlöst. Magnus Tonell diskuterar utifrån ett HD-fall.