Sanna Wolk

Sanna Wolk

Head of IP vid advokatbyrån Cirio och professor i immaterialrätt

Head of IP vid advokatbyrån Cirio och professor i immaterialrätt. Grundare av Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), vid Uppsala universitet www.imk.uu.se. Flitigt anlitad föreläsare och författare till flertal böcker, rapporter och artiklar.

Expertkommentarer

Seminarier

Webbinarier