Sanna Wolk

Sanna Wolk

Head of IP vid advokatbyrån Cirio och professor vid Uppsala universitet

Head of IP vid advokatbyrån Cirio och professor vid Uppsala universitet. Grundare av Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), vid Uppsala universitet www.imk.uu.se. Flitigt anlitad föreläsare och författare till flertal böcker, rapporter och artiklar.

Expertkommentarer

Seminarier

Webbinarier