Sanna Wolk

Sanna Wolk

Förbundsordförande SULF, professor i immaterialrätt jämte IP-chef vid Cirio Advokatbyrå.

Lång erfarenhet från svensk, europeisk och internationell immaterialrätt som expert, skiljedomare och akademiker. EU-expert i upphovsrätt för EU-kommissionen och European Union Intellectual Property Office (EUIPO), president för AIPPI Sweden samt ledamot av Tillsynsrådet vid Patent- och registreringsverket och Konkurrensverkets Forskningsråd.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand