Niclas Lindblad

Niclas Lindblad

Advokat och Senior Associate, Morris Law

Arbetar med frågor gällande skydd och kommersialisering av IP-rättigheter, marknadsföring, konsumenträtt, kommersiella avtal och tvistelösning.

Expertkommentarer