Patenträtt

Nyheter (1349)

Ny patentlag

I lagrådsremissen föreslås att en ny patentlag ska ersätta den nuvarande patentlagen från 1967. Anpassning behövs dels till den europeisk...

Rättsområden
Immaterialrätt

Upphävt vitesförbud ändras

Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar Patent- och marknadsdomstolens beslut att efter omprövning upphäva ett tidigare meddelat interim...

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Immaterialrätt, Processrätt

Provtagningspinnar gör inte intrång

Patent- och marknadsdomstolen anser att ett företags provtagningspinnar som används för att ta biologiska prov inte gör intrång i ett ann...

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Immaterialrätt