Patenträtt

Nyheter (1332)

Lyssna på intervjun med "meteorit-advokaten"

När en 14 kilo tung meteorit hittades på en fastighet utanför Enköping inleddes en unik tvist om äganderätten mellan markägaren och upphi...

Provtagningspinnar gör inte intrång

Patent- och marknadsdomstolen anser att ett företags provtagningspinnar som används för att ta biologiska prov inte gör intrång i ett ann...

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Immaterialrätt

Inte jäv i patentmål

Patent- och marknadsöverdomstolen avslår i ett invändningsärende gällande patent på ett förfarande för säkra transaktioner ett yrkande om...

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Processrätt, Immaterialrätt