Fastighetsjuridik

Rättsområden

Urval av experter

Anna Moll
Advokat och senior associate vid Advokatfirman Delphi
Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi
Johan Wingmark
Advokat och delägare vid AG Advokat
Kasper Johansson
Biträdande jurist vid AG Advokat

Nyheter (9903)

Utbyggnad av Gröna lund stoppas

Mark- och miljödomstolen anser att utbyggnaden av Gröna lunds nöjesfält i Stockholm innebär en otillåten utvidgning av området enligt för...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt, Fastighetsjuridik

Play (94)

Löpande räkning

Att ersätta entreprenörer på löpande räkning har blivit mer och mer vanligt. Bland annat på grund av att samverkansentreprenader blivit p...

Advokat – utbildningsintyg

Obefogad hävning

I ett nytt intressant rättsfall från Svea hovrätt var huvudfrågan under vilka förutsättningar en beställare har rätt att häva under åbero...

Advokat – utbildningsintyg

Kan kontor bli bostäder?

Leder distansarbete till minskad efterfrågan på kontor? Pandemin har visat att hemarbete varit ett fungerande alternativ för många arbets...

Advokat – utbildningsintyg

Ändring i bygglov

Kan man ändra i ett bygglov? Behövs det över huvud taget tillstånd för att göra små ändringar? Var går gränsen? Ulf Jensen tittar på hur ...

ABM 07

Standardavtalet ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet - är en viktig del av byggsektorns avtalssys...

Advokat – utbildningsintyg

Flyttstädning

Flyttstädning kan tyckas som ett trivialt ämne men det innehåller en hel del spännande juridik enligt Ulf Jensen. Gäller flyttstädning so...

Advokat – utbildningsintyg

Tolkning av entreprenadavtal

I det här avsnittet får vi en gedigen genomgång kring tolkningen av entreprenadavtal. Eric Grimlunds disposition börjar med att allmänt g...

Advokat – utbildningsintyg

Hävning av entreprenadavtal

Hävning är en ingripande påföljd och leder inte sällan till komplicerade tvister. Måste ett kontraktsbrott vara väsentligt? Hur styrker m...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (241)

Seminarier (21)