Fastighetsjuridik

Rättsområden

Urval av experter

Elisabeth Ahlinder
Universitetslektor vid Stockholms universitet
Johan Wingmark
Advokat och delägare vid AG Advokat
Naalamiley Gångare Grede
Biträdande jurist vid AG Advokat
Peter Degerfeldt
Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå

Nyheter (9683)

Markis på altan inte bygglovspliktig

Mark- och miljööverdomstolen anser i likhet med underinstansen att ett markistak med tillhörande ställning inte är att betrakta som en by...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik

Play (88)

Ändring i bygglov

Kan man ändra i ett bygglov? Behövs det över huvud taget tillstånd för att göra små ändringar? Var går gränsen? Ulf Jensen tittar på hur ...

ABM 07

Standardavtalet ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet - är en viktig del av byggsektorns avtalssys...

Advokat – utbildningsintyg

Flyttstädning

Flyttstädning kan tyckas som ett trivialt ämne men det innehåller en hel del spännande juridik enligt Ulf Jensen. Gäller flyttstädning so...

Advokat – utbildningsintyg

Tolkning av entreprenadavtal

I det här avsnittet får vi en gedigen genomgång kring tolkningen av entreprenadavtal. Eric Grimlunds disposition börjar med att allmänt g...

Advokat – utbildningsintyg

Hävning av entreprenadavtal

Hävning är en ingripande påföljd och leder inte sällan till komplicerade tvister. Måste ett kontraktsbrott vara väsentligt? Hur styrker m...

Advokat – utbildningsintyg

Slutbesiktning

Det här avsnittet tar upp vikten av slutbesiktning och ett tydligt avlämnande av en entreprenad. Utgångspunkt är branschens standardavtal...

Tider och ansvar enligt AB 04

Avsnittet behandlar fjärde och femte kapitlen i AB 04, vilka är helt avgörande för att tillämpa ett entreprenadkontrakt. Eric Grimlund gå...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (237)

Seminarier (18)