Fastighetsköp

Nyheter (1051)

Syster förlorar kontrollen över släktgård efter ny tolkning av hembudsklausul

Tingsrätten ansåg att en hembudsklausul fortsatte att gälla trots att två tidigare samägda fastigheter delades upp mellan två syskon. Hovrätten anser att det nya avtalet med en klausul om att syskonen inte längre har anspråk mot varandra också täcker in hembudsklausulen.

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Övriga rättsområden, Fastighetsjuridik, Familjerätt, Affärsjuridik