Nyttjanderätt

Rättsområden

Urval av experter

Susanne Falk
Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå
Elisabeth Ahlinder
Universitetslektor vid Stockholms universitet
Stieg  Synnergren
Fd hyresråd och ordförande i Hyresnämnden och Arrendenämnden i Linköping

Nyheter (8491)

Bostadsrättsförening ansvarar för putsras i innertak

Ansvaret för reparation av innertakets puts i en bostadsrättslägenhet ligger hos föreningen. Tingsrätten slår fast att putsen är ett ytskikt som hör till själva fastigheten oavsett tjockleken på putsens tjocklek.

Instans
Södertörns tingsrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Expertkommentarer (90)

Förtida upphörande av hyresavtal

När kan hyresvärd respektive hyresgäst säga upp hyresavtal till omedelbart upphörande eller annars i förtid? Rune Thomsson går igenom olika typfall och motsvarande regler i hyreslagen, 12 kap. jordabalken, samt redogör för aktuella lagförslag – till exempel införande av nya förverkandegrunder.

Coworking och hyresjuridik

Tjänsteavtal eller hyresavtal? Det är avgörande för om jordabalkens regler om hyrestid, uppsägningstid och indirekt besittningsskydd ska tillämpas vid coworking eller inte. Hanna Tynkkynen klargör vad det är som skiljer det allt populärare konceptet från traditionella lokallösningar.

Seminarier (2)