Nyttjanderätt

Rättsområden

Urval av experter

Marita Gröndahl
Advokat vid Advokatfirman Delphi

Nyheter (8125)

Girjas sameby vinner i HD – urminnes hävd grundar ensamrätt

HD ändrar hovrättens dom och dömer till samernas fördel i den uppmärksammade tivsten mellan Girjas sameby och staten. Samebyn har en exklusiv rätt att upplåta rätt till jakt och fiske i det område där de verkar, baserat på urminnes hävd.

Seminarier (1)