Nyttjanderätt

Rättsområden

Urval av experter

Elisabeth Ahlinder
Universitetslektor vid Stockholms universitet
Stieg  Synnergren
Fd hyresråd och ordförande i Hyresnämnden och Arrendenämnden i Linköping
Stieg Synnergren
F. d. hyresråd och ordförande vid Hyresnämnden och Arrendenämnden i Linköping.
Rune Thomsson
Fd chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige

Nyheter (8254)

Rätt genomföra köksrenovering

En upprustning av ett kök anses kopplat till en stamrenovering som redan genomförts och godkänts av resten av hyresgästerna. Därför får h...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Expertkommentarer (88)

Förtida upphörande av hyresavtal

När kan hyresvärd respektive hyresgäst säga upp hyresavtal till omedelbart upphörande eller annars i förtid? Rune Thomsson går igenom olika typfall och motsvarande regler i hyreslagen, 12 kap. jordabalken, samt redogör för aktuella lagförslag – till exempel införande av nya förverkandegrunder.

Coworking och hyresjuridik

Tjänsteavtal eller hyresavtal? Det är avgörande för om jordabalkens regler om hyrestid, uppsägningstid och indirekt besittningsskydd ska tillämpas vid coworking eller inte. Hanna Tynkkynen klargör vad det är som skiljer det allt populärare konceptet från traditionella lokallösningar.

Seminarier (1)