Nyttjanderätt

Rättsområden

Nyheter (7982)

Vind ingick inte i bostadsrätt

Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att de mätregler som gäller för boenden med äganderätt inte gäller i en tvist om huruvida ett vi...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt