Michelle Hesselbrandt

Michelle Hesselbrandt

Fastighetsjurist

Michelle arbetar sedan 2021 på Fastighetsägarna Service. Hon företräder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i fastighetsrättsliga frågor med fokus på hyres- och bostadsrätt. Michelle har tidigare arbetat som advokat med fastighets- och miljörätt som verksamhetsområden, och har lång erfarenhet av att företräda kommuner, myndigheter och bolag vid processer vid mark- och miljödomstol, hyresnämnd och allmän domstol.

Play

Brukningsvärd jordbruksmark

Av 3 kap. 4 § miljöbalken framgår att brukningsvärd jordbruksmark bara får tas i anspråk för exploatering under vissa, ganska snäva, föru...

Advokat – utbildningsintyg