Michelle Hesselbrandt

Michelle Hesselbrandt

Advokat vid Advokatfirman Steinmann

Michelle är advokat vid Advokatfirman Steinmann och har lång erfarenhet av att företräda såväl privata fastighetsägare som bostadsrättsföreningar och kommuner i fastighetsrättsliga frågor med fokus på hyres- och bostadsrätt. Hon har tidigare också varit verksam som fastighetsjurist på fastighetsförvaltningsbolag och som advokat med fastighets- och miljörätt som verksamhetsområde.

Play

Brukningsvärd jordbruksmark

Av 3 kap. 4 § miljöbalken framgår att brukningsvärd jordbruksmark bara får tas i anspråk för exploatering under vissa, ganska snäva, föru...

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer