Lexnova Expertkommentarer

Nyttjanderätt

  • Kärnfulla juridiska analyser
  • Branschens främsta experter
  • Nya analyser varje månad

Urval av experter

Elisabeth Ahlinder
Universitetslektor vid Stockholms universitet
Stieg  Synnergren
Fd hyresråd och ordförande i Hyresnämnden och Arrendenämnden i Linköping
Stieg Synnergren
F. d. hyresråd och ordförande vid Hyresnämnden och Arrendenämnden i Linköping.
Rune Thomsson
Fd chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige

Expertkommentarer (88)

Förhandsavtal vid nyproduktion

Hur ska villkoren i förhandsavtal, som tecknas vid förvärv av nyproducerade bostadsrätter, tolkas? Susanne Falk och Maria Schefström belyser rättsläget utifrån gällande lagstiftning och ny praxis. En viktig fråga för alla avtalsparter – såväl bostadsutvecklare, föreningar och förhandstecknare.