Susanne Falk

Susanne Falk

Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå

Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå specialiserad inom bostadsrätt och fastighetstransaktioner

Expertkommentarer

Nya regler vid kamerabevakning

Susanne Falk och Vanja Hermansson skriver om de nya krav på fastighetsägare som följer av den kamerabevakningslag som trädde i kraft i augusti 2018. Lagen har förbättrat möjligheterna till kamerabevakning men samtidigt stärkt integritetsskyddet och inneburit en anpassning till bestämmelserna i dataskyddsförordningen.