Viktor Granqvist

Viktor Granqvist

Biträdande jurist vid Advokatfirman Steinmann

Företräder såväl bostadsrättsföreningar, kommuner samt både privata och kommersiella fastighetsägare i fastighetsrättsliga frågor, främst i frågor rörande hyresrätt. Har även erfarenhet av att hjälpa samfällighetsföreningar, främst i frågor rörande fastighetsbildning och föreningsrätt.

Expertkommentarer