Bostadshyra - hyresnivå

Urval av experter

Benny Axelsson
Fastighetsjurist och förhandlingschef

Nyheter (700)

Inget hyrestillägg för specialsäng

Enligt både hyresnämnden och hovrätten är den nuvarande hyran skälig för lägenheterna i ett omsorgsboende i Nässjö. Kommunen nekas att gö...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Hovrätten underkänner hyreshöjning

Hovrätten gör samma bedömning som hyresnämnden och konstaterar att hyran för två prövningslägenheter har fastställts genom en skälighetsb...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt