Ulrika Blomqvist

Ulrika Blomqvist

Jurist och VD Bostadsrätterna

Lång erfarenhet av juridiska frågor avseende bostads- och hyresrätt. Expert i flera statliga utredningar bl a Bostadsrättsutredningen, samt i referensgruppen Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden. Tidigare chefsjurist på SBC.

Expertkommentarer