Bostadshyra - förlängning

Nyheter (3027)

Familjer tvingas flytta trots barnkonventionen

Svea hovrätt har prövat två fall om förlängning av hyresavtal i ljuset av den i Sverige numera lagfästa barnkonventionen. Enligt hovrätten är de betalningsförsummelser som de aktuella hyresgästerna gjort sig skyldiga till så allvarliga att hyresavtalen ska upphöra även med beaktande av barnens bästa.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt, Familjerätt, Europeisk rätt

Högljudd cannabisrökande man vräks

Svea hovrätt fastställer nu hyresnämndens beslut att vräka en 45-årig man från sin hyresrätt. Vid i vart fall åtta tillfällen hade tryggh...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt