Jon Fägerquist

Jon Fägerquist

Advokat och partner vid Advokatfirman Lindahl

Stor erfarenhet av fastighetstransaktioner, fastighetsbildning, exploateringsfrågor samt kommersiell hyresrätt.

Expertkommentarer