Bostadshyra - underhåll och renovering

Nyheter (921)

Intervju med miljöjuristen som utmanade och vann mot Skogsstyrelsen

Nyligen underkändes Skogsstyrelsens automatiserade handläggning kring avverkningar. Miljöjuristen Josia Hort på Naturskyddsföreningen ber...

Förvaring hyresgästens ansvar

Hyresgästen begärde att hyresvärden skulle vidta en rad åtgärder. Hyresvärden gick med på att åtgärda duschstång, skylt för parkering, sk...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt