Bostadsrätt

Nyheter (1159)

Bostadsrättsförening inte strikt ansvarig för trasig dagvattenledning

En bostadsrättsförening är inte strikt ansvarig för sin trasiga dagvattenledning gentemot en skadad grannfastighet. Hovrätten vill inte sträcka ut den praxis som HD utvecklat på området och menar att det vore oskäligt och kräver lagstöd. Föreningen anses heller inte ha varit oaktsam.