Övrig nyttjanderätt

Nyheter (1533)

Girjas sameby vinner i HD – urminnes hävd grundar ensamrätt

HD ändrar hovrättens dom och dömer till samernas fördel i den uppmärksammade tivsten mellan Girjas sameby och staten. Samebyn har en exklusiv rätt att upplåta rätt till jakt och fiske i det område där de verkar, baserat på urminnes hävd.

Jönköpings privilegiebrev från 1284 inget för förvaltningsdomstol

Riksarkivets beslut att kräva tillbaka Jönköpings medeltida privilegiebrev kan inte angripas i förvaltningsdomstol, vare sig genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Beskedet utgör ett "partsbesked" som kan jämställas med uppsägning av ett hyresavtal och får därför angripas juridiskt i allmän domstol.

Instans
Förvaltningsrätten i Stockholm
Rättsområden
Processrätt, Offentlig rätt, Nyttjanderätt

Hyresvärd behöver inte ”störa” narkotikahandel

Att det bedrivs narkotikahandel utanför hyresgästens fönster är ingenting som värden måste ingripa emot, enligt Svea hovrätt. Enligt hyresgästen har Polisens övervakningskamera inte fått avsedd effekt utan bara medfört att narkotikahandeln flyttat sig utanför bild, till källartrappan.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Offentlig rätt, Nyttjanderätt

Bostadsrättsförening får HD-prövning i golvvärmetvist med medlemmar

Är det bostadsrättsföreningen eller medlemmarna som är ansvariga för att underhålla och reparera den vattenburna golvvärmen i lägenheten? Den frågan ska Högsta domstolen avgöra, enligt ett nytt prövningstillstånd. Föreningen har i de två första instanserna förlorat tvisten trots att golvet enligt stadgarna faller på medlemmarna att underhålla.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Nyttjanderätt, Affärsjuridik