Arrende

Nyheter (257)

Hovrätten förlänger bostadsarrende

En jordägare begärde i hyres- och arrendenämnden att ett bostadsarrende skulle upphöra på grund av att arrendatorn låtit sin bror äga och...

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Rättsområden
Nyttjanderätt

Hyreslagen tillämplig på gatukök

Vad är ett hus? Frågan har avgjorts av tingsrätten sedan en kommun velat få bort ett gatukök som drivits i en gammal bussterminal. Huset ...

Instans
Kalmar tingsrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt